Oprávnění k provádění oprav a modernizací tlakových a netlakových nádob

Oprávnění k provádění oprav a modernizací tlakových a netlakových nádob

Ze strany URZADU DOZORU TECHNICZNEGO (UDT) ve Waršavě bylo dne 10. 3. 2021 vydáno Oprávnění pro Ondřejovickou strojírnu a.s., provozovna Salisov 49, k provádění oprav a modernizací tlakových i netlakových nádob s platností do 9. 3. 2023. Společnost očekává rozšíření působnosti na tomto teritoriu.