Prodloužení oprávnění k provádění oprav a modernizací tlakových a netlakových nádob

Prodloužení oprávnění k provádění oprav a modernizací tlakových a netlakových nádob

Ze strany URZADU DOZORU TECHNICZNEGO (UDT) ve Waršavě bylo dne 10. 3. 2023 prodluženo Oprávnění pro Ondřejovickou strojírnu a.s., provozovna Salisov 49, k provádění oprav a modernizací tlakových i netlakových nádob s platností do 9. 3. 2025. Společnost s UDT řeší rozšíření působnosti na tomto teritoriu.

Ke stažení