Jaderná energetika

Jaderná energetika

Vzhledem k plánovanému útlumu využití fosilních paliv, podíl energie vyrobené z jádra i u nás v ČR roste. 
Aktuálně ČEZ pořádá výběrové řízení na výstavbu druhého bloku jaderné elektrárny Dukavany - předpokládané zahájení stavebních prací v roce 2029.

Následně budou v řešení i malé modulární reaktory u JE Temelín. Jedná se o přelomovou technologii, která doplní velké tlakovodní reaktory a nahradí uhelné elektrárny.

Do budoucna velká příležitost pro naši společnost!

Pokrok nezastavíme.