HTRI Software

HTRI Software

Od 1.12.2023 je ONDRSTROJ ENGINEERING s.r.o. majitelem licence HTRI softwaru.

HTRI je předním světovým dodavatelem softwaru pro výpočty, simulace a vizualizace přenosu tepla v tepelných výměnících. Produkt naše společnost používá pro přesné procesní návrhy výměníků do chemického, petrochemického a energetického průmyslu.