Certifikace EN 19443

Certifikace EN 19443

V předchozích dnech naše společnost podepsala smlouvu s UDT. Jedná se o státní polský kontrolní a certifikační orgán v oblasti technických zařízení. V minulosti jsme již úspěšně absolvovali certifikaci k oprávnění provádění oprav a modernizací tlakových a netlakových nádob.

Cílem této další spolupráce je úspěšná certifikace na normu EN 19443, díky které se nám otevřou dveře do jaderné energetiky. Finální audit proběhne v 1. kvartálu příštího roku. Certifikace UDT je pak platná pro dodávky ve všech zemích s touto normou.

V současné době probíhá příprava na certifikaci.