Recertifikace systému managementu

Recertifikace systému managementu

Dne 17. 3. 2017 proběhl ve společnosti úspěšný recertifikační audit k posouzení systému kvality pro rozsah výrobku – tlakové nádoby. Tento je dle certifikátu certifikačního orgánu TÜV SÜD, ve shodě se Směrnicí Evropského parlamentu a rady 2014/68/EU pro modul H/H1.

Dne 16. 3. 2017 také úspěšně proběhly - 2. dozorový audit CSN EN ISO 14 001:2005; 2. dozorový audit OHSAS 18001 a 2. dozorový audit ČSN EN ISO 9001:2009 společně s ČSN EN ISO 3834-2. Úspěšnost výše zmíněných dozorových auditů byla potvrzena čtyřmi pozitivními poznámkami v rámci souhrnné auditní zprávy.

Vedení společnosti děkuje všem zainteresovaným zaměstnancům za přípravu k úspěšné obhajobě certifikátů.