Spolupráce s PWSZ v Nyse

Spolupráce s PWSZ v Nyse

Dne 13. 2. 2020 byla podepsána mezi Ondřejovickou strojírnou a.s. smlouva o trvalé spolupráci se Státní vysokou odbornou školou v Polské Nyse.

Plnění této smlouvy umožní vzájemné propojení podnikatelské praxe a znalostních zkušeností technických učebních oborů této školy. V rámci podpisu smlouvy byla zhodnocena dosavadní spolupráce. První absolvent této školy pracující v Čechách, který je zaměstnán v Ondřejovické strojírně a. s. přednesl své poznatky z této spolupráce. Byla dohodnuta další konkrétní spolupráce pro rok 2020 za účasti rektora – prof. Dr. Ing.  Przemyslawa Malinowskiego.