Spolupráce s PWSZ v Nyse

Spolupráce s PWSZ v Nyse

Od loňského roku úzce spolupracujeme s Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa v Nyse. Smlouva ze dne 13. února 2020 umožňuje vzájemné propojení podnikatelské praxe a znalostních zkušeností technických oborů této školy.
Nedávno jsme se dohodli, že v únoru a březnu 2022 poskytneme možnost získat praxi 3 studentům z PWSZ ve 3 různých odděleních – oddělení kontroly kvality, oddělení výroby a oddělení technologie.

Už nyní se nemůžeme dočkat!