PWSZ Nysa - Řízení kvality v kontextu konceptu Průmyslu 4.0

PWSZ Nysa - Řízení kvality v kontextu konceptu Průmyslu 4.0

Dne 12.5.2022 navštívili naši dva vedoucí, Ing. Pawel Kmiecik (vedoucí UŘJ / kontrolor kvality) a Ing. Martin Čmarada (vedoucí ekonom), vysokou školu PWSZ v Nyse. Hosty přivítal a plán práce představil Dr. P. Bernat.
Setkání se zúčastnil i Dr. Ing. Mariusz Kołosowski, prof. PWSZ, prorektor pro záležitosti studentů a výuku a studenti PWSZ v Nyse.
 

Setkání se uskutečnilo v posluchárně školy, a to se studenty IT, managementu a výrobního inženýrství. Hlavním představeným tématem setkání, kterým se zabýval pan Ing. Pawel Kmiecik (vedoucí UŘJ / kontrolor kvality), bylo KJ a jeho dopad na fungování společnosti.

Poté následovalo představení pana Ing. Martina Čmarady a jeho cesta v naší firmě. Následně vyzval účastníky setkání k možné spolupráci.

Dr. P. Bernat představil možnosti, které studentům obou fakult nabízí spolupráce s naší firmou v rámci profesního osobního rozvoje.


Setkání pokračovalo 14. května 2022. V budoucnu je v plánu výuka pro studenty managementu a výrobního inženýrství z PWSZ na naší provozovně Ondřejovické strojírny v Salisově.