DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE OS

DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE OS

Naše společnost v posledních měsících prochází digitální transformací. Projekt má hned několik pilířů, které pomůžou s přerodem na digitální podnik 21. století.

Prvním pilířem je Manažerský informační systém, který je šitý přímo na míru naší výrobě a díky tomu dojde k zefektivnění výroby, lepšímu a rychlejšímu přenosu informací v rámci firmy i vůči zákazníkům z celého světa.

Druhým pilířem je kybernetická bezpečnost. Zde se připravujeme na to, abychom eliminovali rizika spojená s vnějšími útoky na naši síť a zamezili úniku informací.

Třetím pilířem jsou Digital skills uživatelů, efektivnější využití digitálních nástrojů v rámci výroby i její přípravy. Výsledkem toho je již téměř 200 000 kusů papíru A4, které jsme nemuseli vytisknout. To vše má pozitivní dopad i na naší environmentální stopu.

Posledním pilířem je Infrastruktura. V jejím rámci dochází k obměně hardware ve společnosti, ale například i smart řízení spotřeby energii při vytápění. To má opět dopad na náklady a hlavně dopad na životní prostředí společnosti.

Na tento projekt je poskytována finanční podpora z fondů EU prostřednictvím Národního plánu obnovy.