Ekologie

Péče o životní prostředí

Naše společnost klade zvláštní důraz na to, aby její činnost co nejméně poškozovala stav životního prostředí v regionu. Zaměřujeme se na přednostní používání ekologicky šetrných materiálů a technologických postupů. Nemalou měrou také přispíváme a investujeme do ekologických projektů.

V roce 2000 byl na nevyužitém pozemku strojírny vybudován rybník s vodní plochou 0,2 ha. V klidné prostředí našla útočiště celá řada vodních živočichů, včetně ohrožených raků bahenních. K rybníku náleží i sousedící mokřad, tento biotop poskytuje vhodné podmínky pro specifické organismy.

Z důvodů neustále se zvyšujících nároků na systém ochrany životního prostředí a efektivní realizaci produkce byla naše společnost v roce 2009 certifikována dle ČSN EN ISO 14001:2005. Zavedení této normy, která specifikuje požadavky na systém environmentálního managementu, umožnilo snižovat environmentální dopady spojené s fungováním organizace.

Fotografie
Rybník
Rybník
Rybník
Rybník
Rybník
Rybník
Odtok z rybníka
Odtok z rybníka
Mokřad
Mokřad
Flóra
Flóra
Flóra
Flóra
Fauna
Fauna
Fauna
Fauna
Fauna
Fauna
Fauna
Fauna
Fauna
Fauna