Rozšířená nabídka služeb ONDRSTROJ

Technologická činnost a inženýring

 • Studie proveditelnosti (Feasibility study)
 • Návrh provozních jednotek (do úrovně BEP – Basic Engineering Package)
 • Projekty zaměřené na snížení spotřeby energie
 • Projekty zaměřené na zvýšení kapacity (odstranění úzkých míst)

Návrh zařízení

Zařízení pro výměnu tepla

 • Návrh výměníků a jiného zařízení na výměnu tepla (konvenčních i speciálních typů)
 • Tepelně-hydraulické výpočty procesních trubkových pecí (návrhy i rekonstrukce)
 • Návrh teplosměnných sítí

Zařízení pro destilaci a absorbci

 • Návrh zařízení a provozních jednotek (grass-root/revamp)

Havarijní systémy

 • Bezpečnostní studie
 • Pojišťovací ventily (technologický a hydraulický výpočet)
 • Flérové systémy (hydraulický výpočet)

Technická podpora výrobních jednotek

 • Technická podpora při uvedení do provozu
 • Řešení provozních problémů
 • Průmyslové měření