Certifikace a oprávnění firmy dle ČSN EN

Oprávnění k výrobě, montáži, opravám a rekonstrukci vyhrazených tlakových zařízení v rozsahu - tlakové nádoby stabilní bez omezení Oprávnění k výrobě a tuzemské výrobní spolupráci, opravám a rekonstrukcím, provádění mezioperačních a výstupních zkoušek,  potvrzování  průvodní a ostatní technické dokumentace dle par.č. 8 vyhlášky pro jaderné elektrárny s reaktory typu VVER 440, 1000.
Oprávnění pro svařování s vyšším součinitelem hodnot svarových spojů až do hodnoty 0,95 dle ČSN 69 0010 - 6.3, tabulka 1, sloupec B pro tupé svary