Certifikace a oprávnění firmy dle ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 3834 - 2:2006

Zavedení a používání systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 3834 - 2:2006