Certifikace a oprávnění firmy dle ČSN OHSAS 18001:2008

Zavedení a používání systému managementu bezpečnosti a ochrany při práci, který odpovídá požadavkům normy ČSN OHSAS 18001:2008