Historie

Závod vznikl v roce 1899 pod firmou Hassmann a syn a od prvopočátku zde byla zavedena strojírenská výroba,která byla zaměřena na produkci kamenických strojů. 

V roce 1912 byl závod připojen k podniku se sídlem v Bilsku. Struktura výroby byla rozšířena o výrobu strojů na opracování dřeva, zařízení pro lihovary, ruční čerpadla a turbín vodních elektráren. 

V roce 1949 převzal závod n.p. Ostroj Opava a dochází k postupné změně výrobního programu. Závod vyráběl drobné důlní stroje a součásti celků pro důlní mechanizaci, jako např. hydraulické stojky a transportéry. 

V roce 1961 se stal závod součástí Moravských chemických závodů Ostrava a začíná vyrábět široký sortiment výrobků pro chemický průmysl a tlakové nádoby. Charakter výroby se změnil z malosériové na kusovou s vyššími nároky na kvalifikovanost technických a dělnických profesí. 

V rámci velké privatizace byl závod prodán Ondřejovické strojírně spol. s r.o. Společnost se specializuje na výrobu tlakových zařízení podle českých norem a zahraničních standardů ASME Code, AD 2000, GOST R, ÚDT. Společnost je oprávněna k výrobě vyhrazených technických zařízení pro jadernou energetiku. Je rovněž monopolním výrobcem bezucpávkových čerpadel (typ Forman), určených pro agresivní media. 

V současnosti jsou zde vytvořeny technologické, kvalifikační a výrobní podmínky pro zvládnutí výroby náročných výrobků a zařízení. 

V únoru roku 2010 došlo k fúzi společnosti Ondřejovická strojírna spol. s r.o. a společnosti Fagonia Consulting. Výsledkem této fúze byl vznik společnosti Ondřejovická strojírna, a. s.

1.4.2020 došlo k rozdělení společnosti Ondřejovická strojírna a.s. ve formě odštěpení sloučením se společnostmi na ONDRSTROJ ENGINEERGING s.r.o. a ONDRSTROJ Majetková s.r.o..