Projekt "Rekonstrukce a přístavba výrobní haly D a rekonstrukce parkoviště pro zaměstnance."

V areálu společnosti byl realizován projekt na rekonstrukci a přístavbu výrobní haly D, společně s rekonstrukcí parkoviště pro zaměstnance.

Tento projekt byl součástí operačního programu podnikání a inovace – program nemovitosti výzva II., který byl dotačně podporován prostředky Evropské unie.

V první etapě byly naplánovány práce na části přístavby haly, částečný autorský dozor a prováděcí dokumentace. První etapa byla dokončena v požadovaném termínu.

Ve druhé etapě mělo dojít k dokončení přístavby haly, která měla skončit do 30. 11. 2011. Tyto práce byly dokončeny v termínu.

U třetí etapy, která byla zaměřena na rekonstrukci haly a vybudování technologických rozvodů byl termín taktéž splněn.

Ve čtvrté etapě byly zahrnuty práce na zpevněných plochách a parkoviště pro zaměstnance.

V podbodech menu naleznete fotogalerii z celého projektu. Fotogalerie je rozdělena na jednotlivé části projektu a to: "Přístavba výrobní haly D", "Rekonstrukce stávající výrobní haly K I" a "Rekonstrukce parkoviště pro zaměstnance".

Projekt "Rekonstrukce a přístavba výrobní haly D a rekonstrukce parkoviště pro zaměstnance."