Významná data

1899
 • Založení firmy Hassmann & Sohn
1947
 • Vznik firmy Ondřejovická strojírna - výroba kamenických strojů, Ondřejovice - Salisov
1964
 • Výroba první tlakové nádoby
1984
 • Dokončení výstavby nové výrobní haly K1
1992
 • Založení společnosti Ondřejovická strojírna, spol. s r.o.
 • Výroba prvních destilačních kolon pro Sokolovskou uhelnou
1994
 • Zvládnutí svařování nerezových materiálů metodou MIG/MAG
1995
 • Udělena značka "Czech made" pro bezucpávková čerpadla
 • udělení certifikátu pro svařovací koeficient 0,95 pro ruční svařování
1996
 • Udělení certifikátu ASME Code pro výrobu tlakových nádob
 • Zavedení automatického svařování pod tavidlem
1997
 • Povodeň na severní Moravě - závod postižen pouze v menší míře
 • Zvládnutí první výroby tlakových nádob dle ASME Code
 • Udělení oprávnění výroby tlakových komponentů pro jadernou energetiku
1998
 • Zavedení CNC pracoviště pro značení a pálení materiálu
 • Zavedení orbitálního svařování trubka-trubkovnice
 • Zaregistrování Ondřejovické strojírny v USA jako výrobce tlakových nádob
1999
 • Dokončení kompletní plynofikace závodu
2000
 • Realizace ekologického programu - výstavba vodní nádrže a mokřadu v areálu firmy
 • Udělení certifikátu dle AD Merkblatt (AD 2000)
2001
 • Výroba prvních nádob dle AD Merkblatt
2002
 • Zavedení firemního informačního systému Syteline a Apso
 • Zavedeno svařování nerezových materiálů trubičkovým drátem
2003
 • Zvládnutí výroby nádob opláštěných lisovanými půltrubkami
 • Zavedena výroba navařování trubkovnic pod automatem
 • Výroba výměníků z duplexových materiálů
2004
 • Zahájení spolupráce při výrobě nádob a výměníků pro firmu DUPONT
 • Výroba kolon z monelových materiálů
2005
 • Společnost byla certifikována dle GOST R pro nádoby, kolony do objemu 100 m3 a výměníky s teplosměsnou plochou do 1000 m2
2006
 • Rozšířeno oprávnění GOST R pro kolony do objemu 200 m3
 • Společnost byla úspěšně certifikována dle ROSTECHNADZORU (dříve GOSGORTECHNADZOR) pro nádoby, kolony a výměníky
 • Společnost byla úspěšně certifikována na dodávky dle PROMATOMNADZORU pro nádoby, kolony a výměníky do Běloruska
2007
 • Instalace 4 válcové zakružovačky plechů fy FACCIN,možnost zakružování do tl. 40 mm
 • Instalace mostového jeřábu na KI
 • Zahájení upgradu informačního systému Syteline 5 a Syteline 7
2008
 • ASME Code Sect VIII-DIV 1 "U" razidlo - recertifikace s platností do dubna 2011            
 • ASME Code Sect VIII-DIV 2 "U2" razidlo - certifikace s platností do dubna 2011      
 • PED 97/23/CE MODUL H(H1) - recertifikace s platností do ledna 2011
 • GOST R - recertifikace pro dodávku výměníků,kolon,nádob s platností do dubna 2011
 • Implementace informačního systému Syteline 7 - plný nájezd od července 2008
2009
 • Certifikace ISO 9001:2001, 14001:2005 a OHSAS 18001:2008
 • Udělení certifikátu výjmečnosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001, 14001, 3834 a ČSN OHSAS 18001
 • Certifikace a oprávnění firmy dle Promatomnadzor
 • Ocenění společnosti v programu Národní cena kvality 2009 jako "Úspěšná firma"
2010
 • Fúze společnosti Ondřejovická strojírna spol. s.r.o a Fagonia Consulting -> vznik společnosti Ondřejovická strojírna a.s.
 • Certifikace a oprávnění firmy dle Rostechnadzor
 • Úspěšné absolvování prvního dozorového auditu ISO
 • Zapojení se do odborného programu rozvoje zaměstnanců s názvem "Vzdělávej se!"
2011
 • Recertifikace GOST R - pro dodávku výměníků, kolon a nádob
 • Recertifikace ASME Code Sect VIII-DIV 1 "U" a ASME Code Sect VIII-DIV 2 "U2"
 • Zahájena výstavba nové výrobní haly "D"
2012
 • Recertifikace systému managementu QMS, EMS a OHSAS dle ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN OHSAS 18001:2009 a ČSN EN ISO 3834
 • Dokončena výstavba nové výrobní haly "D", rekonstrukce staré výrobní haly a rekonstrukce parkoviště pro zaměstnance
 • Získání dotačních programů EU "Investice" a "Rozvoj"
 • Certifikace brazilskou společností Petrobras
2013
 • Recertifikace a oprávnění firmy dle Promatomnadzor
2014
 • Recertifikace ASME Code Sect VIII-DIV 1 "U" a ASME Code Sect VIII-DIV 2 "U2"
 • EAC- Certifikace pro dodávku výměníků, kolon a nádob s platností do listopadu 2019 dle podmínek Celní unie (Rusko, Bělorusko, Kazachstán)
 • Upgrade informačního systému Syteline 7 na Syteline 8
2015
 • Recertifikace systému managementu QMS, EMS a OHSAS dle ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN OHSAS 18001:2009 a ČSN EN ISO 3834
 • Dozorový audit EAC dle technického reglementu TR 010/2011 a TR 032/2013 na výrobu a dodávku tlakových nádob, tepelných výměníků a kolon do Celní Unie Ruské Federace, Běloruska, Kazachstánu a Arménie
 • Instalace a uvedení do provozu technologie dle podmínek dotačního programu ROZVOJ - III. Výzva, druhé prodloužení
2016
 • První dozorový audit systému managementu QMS, EMS a OHSAS dle ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN OHSAS 18001:2009 A ČSN EN ISO 3834, dozorový audit EAC dle technického reglementu TR 010/2011 a TR 032/2013 na výrobu a dodávku tlakových nádob, tepelných výměníků a kolon do Celní unie Ruské Federace, Běloruska, Kazachstánu a Arménie, instalace a uvedení do provozu technologie dle podmínek dotačního programu ROZVOJ – III. Výzva, druhé prodloužení. 
 • Dozorový audit EAC včetně vydání nových certifikátů
 • Provedení energetického auditu se zaměřením na úsporu všech energií
 • Projekt rekvalifikace zaměstnanců
 • Zprůhlednění manažerského řízení zakázek
 • Návrh a výroba univerzálních zařízení sloužících ke kompletaci trubkových svazků výměníku v provedení:
  • Zařízení na stáčení páky typ Z160067
  • Přípravek pro nasouvání trubek ZA2238
2017
 • Výstavba kotlárny 4 včetně tryskárny
 • Recertifikace ASME
 • Výroba kolon a expedice NIS - ZA-2301
 • Nákup vysokozdvižného vozíku LINDE
 • Nákup kladkových polohovadel 83 a 70 tunových,
 • Rozšíření parkoviště
2018
 • Recertifikace audit ČSN EN ISO 9001:2016 v kombinaci s ČSN EN ISO 3834-2:2006, ČSN EN ISO 14001:2016 a SYSTÉM ČSN OHSAS 18001
 • Dozorový audit SMĚRNICE EU 2014/68/EU, MODUL H/H1
 • Certifikace pro výrobu tlakových nádob dle standardu Lloyd´s EMEA
 • Zpracování niklu při realizaci ZA-2313 – Spolana a.s.
 • Výroba spirálového výměníku ZA-2365 – Socar „Azerikimya“ PU
 • Použití hydraulického zaválcovacího zařízení japonské společnosti SUGINO
2019
 • Recertifikační audit ČSN EN ISO 90001:2016 v kombinaci s ČSN EN ISO 3834-2:2006 ČSN EN ISO 14001:2016 a SYSTÉM ČSN OHSAS 18001
 • Dozorový audit SMĚRNICE EU 2014/68/EU, MODUL H/H1
 • Zpracování niklu při realizace ZA-2313 – Spolana a.s.
 • Použití hydraulického zaválcovacího zařízení japonské společnosti SUGINO
 • ZA-2396 – Tenza a.s., Brno
 • ZA-2386, ZA-2387, ZA-2394, ZA-2409 – SHCHEKINOAZOT
 • EAC – druhá dozorová inspekce
2020
 • Změna sídla společnosti a skupinové uspořádání jednotlivých subjektů v rámci HASSMANN Group s.r.o.
 • Certifikace společnosti v rámci ASME
 • Recertifikace společnosti v rámci nařízení vlády 219/2016 Sb. v platném znění (směrnice 214/68/EU pro modul H/H1)
 • Průběžné zavádění a zprovozňování vnitropodnikového informačního systému
 • Zvládnutí všech negativních projevů souvisejících se zpožděnými dodávkami materiálů a snižování zakázek v souvislosti s celosvětovou pandemií COVID-19
 • Úspěšné zvládnutí zakázek ZA-2480, ZA-2481, ZA-2478 - Spolana a.s.
2021
 • Úspěšná recertifikace společnosti v rámci normy EAC pro kolony a výměníky
 • Úspěšná recertifikace společnosti v rámci norem ISO 14001:2015, ISO 9001:2015 a ISO 45001:2018
 • Recertifikace společnosti v rámci nařízení vlády 219/2016 Sb. v platném znění (směrnice 214/68/EU pro modul H/H1)
 • Masivní investice do digitalizace - vývoj vlastního Manažerského informačního systému, přechod na cloudové řešení
 • Významné investice do obměny výrobních a IT zařízení
 • Pokračování restrukturalizace skupiny ONDRSTROJ přenesením vybraných činností na ONDRSTROJ Servis s.r.o. a ONDRSTROJ Controlling s.r.o.
 • Realizace velkých zakázek pro společnosti Spolana a.s., PKN Orlen, KTI Polsko, Unipetrol RPA a.s. nebo Cryonorm BV
2022
 • zavedení certifikace ČSN EN 1090:1-2, úspěšná recertifikace všech stávajících systémových certifikátů
 • realizace programu úspor energií ve výrobě a smart regulace vytápění
 • rozšíření spolupráce se základními, středními i vysokými školami s cílem výchovy mladých talentů
 • příprava na přechod ze stávajícího na nový informační systém
2023
 • rozvoj manažerského informačního systému
 • recertifikace ASME